Název:

Semestrální projekt

Zkratka:SEP
Ak.rok:2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI2.povinný
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM2.povinný
IT-MGR-2MGM.2.povinný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIN.2.povinný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MIS.2.povinný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM2.povinný
IT-MGR-2MPS2.povinný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000039
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z oboru informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí složenou z pedagogů ústavu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.
Osnova numerických cvičení:
 Semináře k řešeným projektům.
Literatura referenční:
 
  • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2008, ISBN 978-1-933890-51-7.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru).
Podmínky zápočtu:
  Obhájení řešení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.172.201.102
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]