Název:

Desktop systémy Microsoft Windows

Zkratka:IW1
Ak.rok:2008/2009
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW1/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW1/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60251500
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Ruttkay Ladislav, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Podnikové technologie Microsoft (IW4), UIFS
Programování v .NET a C# (IW5), UIFS
Serverové systémy Microsoft Windows (IW2), UIFS
Síťové technologie Microsoft Windows (IW3), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat podrobné znalosti o desktop systémech Microsoft Windows Vista. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti technologií Windows i počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft Certified Professional (MCP) na desktop systémy.
Anotace:
  
 • Úvod do administrace Windows
 • úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy,
 • úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP.
 • Administrace Windows: uživatelské účty, user right management, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
 • vzdálená správa a Remote Desktop,
 • Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
 • Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows Deployment Services, Windows Update
 • Ukázky skriptování administrativních úkolů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Uživatelské ovládání Microsoft Windows.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti desktop systémů Microsoft Windows.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.
Osnova přednášek:
 
 1. Installation, Hardware requirements, Editions, Clean Install, Windows Product Activation, Vista upgrade, Upgrade Advisor
  Windows Vista Hardware Advisor, Deploying methods in Business environment.
 2. Windows Vista Migration and Easy Transfer. User State Migration Tool 3.0, Anytime Upgrade, Troubleshooting Installation. Application Compatibility.
  Deploying Vista from custom Image, imagex, drvload, wdscapture, wpeutil, oscdimg, peimg, bcdedid, copype, sysprep, wimscript.ini, autoanattent.xml
 3. Installation and Configuring Drivers. Drivers Signatures, HCL, Windows Software Engineering, Driver Verifier, Roll Back, Uninstall, Last Known Good. Device Maanger, Customizing apperiance, Aero
  Deployment: SMS server, system Center Configuration manager, SCCM, boot DVD, Network Share, Light Touch Installation, Zero Touch installation  
 4. Configuring Internet Explorer, Parental Controls, Dynamic Security, Protected mode, Phishing Filter, popup blocker, Security Zones, Content Advisor, RSS feeds, Internet printing.
  IE protected mode, internet zones, spyware, malware, mandatory integrity control.
 5. User Access Control. Accounts, Permissions, Manage Policies, Secure Desktop. Windows Defender.
  Deployment troubleshooting, user, profiles, roaming, profiles, ntuser.dat, Xp and Vista profiles, v2profiles, dsmod, user account template, offline files. Virtual files, registry, standard user analyzer,
 6. Windows Firewall, TCP/IP, Port, Network Interface, Traffic, Public, Private, Work, Home.
  GPO, local policy, multiple level group policy object, SOM, non admin, admin users. Policy categories, software settings, windows settings, administrative templates, computer configuration, user configuration,
 7. Using Network Sharing center, Internet Connection Sharing, DNS Name resolution, NAT, Troubleshooting connectivity. IPCONFIG, PING, TRACERT, PATHPING, APIPA
  GPO troubleshooting, prevent device installation. Order of inheritance, gpotool, gpresult, logs, system log, dcgpofix.
 8. Network and Sharing center, share files, folders, printers. Wireless Security, WEP, WPA, filtering MAC. Remote assistance and remote desktop.
  WFAS, IPSes, authentication, encryption AH, ESP, SHA-1, DH, DES 3DES, Kerberos, certificates, IP filter, NTLM, NTLMv2, preshared key
 9. Windows mail, Protocols: SMTP, POP3, IMAP4. Newsgroups. Windows Calendar, Meeting Space.
  access NTFS, smartcard, token, access controllist, permissions, local sec policy, event log.
 10. Windows sidebar, Media player, Media center, Windows Fax, Scan. Optimizing Vista, ReadyBoost, Visual Effects, Indexing,  power Plans, Disk cleanup, Diskeeper.
  Sidebar dual view,  windows installer,,. Msi, published and assigned software GPO.
 11. Troubleshooting, Problem Reports and Solutions, Problem History, cleanup IE, Sysetm monitoring, Bottlenecks, Task Manager, reliability and performance tools.
  Event, collection, forwarder, winrm, eventlog. Tasksch.exe, triggers, logon scripts, relog.exe, reliability monitor, LAN diagnostics, system diagnostic, performance mon advnced
 12. Data Protectinos, Backup and restore tools. System State. External display, Network Projectors, Windows Mobile device center, sync center, Offline Files SideShow, Tabler PCs, Power States.
  encryption, EFS, certificate authority. Import, export certificates, Data Recovery, Bitlocker, Bitlocker Drive preparation tool.
 13. Opakovanie na skúšku
Literatura referenční:
 
 • Vista resource KIT - Mitch Tulloch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt with the MSWinVista Team, ISBN 9780735622838
 • MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-622): Supporting and Troubleshooting Applications on a Windows Vista Client for Enterprise Support Technicians (Pro - Certification), Tony Northrup
 • Windows Vista library:
  http://www.microsoft.com/technet/windowsvista/library/default.mspx
Literatura studijní:
 
 • Windows Vista - základní průvodce, Brian Livingston, Paul Thurrott, ISBN: 978-80-86815-67-1
 • Mistrovství v Microsoft Windows Vista, Ed Bott, Carl Siechert, Craig Stinson, ISBN: 978-80-251-1748-4
 • Vista resource KIT - Mitch Tulloch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt with the MSWinVista Team, ISBN 9780735622838
 • MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-620): Configuring Windows Vista(TM) Client, I. McLean, Orin Thomas
 • MCTS 70-620 Exam Cram: Microsoft Windows Vista, Configuring (Exam Cram), P. Regan
 • MCTS Windows Vista Client Configuration Passport (Exam 70-620), Brian Culp
 • MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-622): Supporting and Troubleshooting Applications on a Windows Vista Client for Enterprise Support Technicians (Pro - Certification), Tony Northrup
 • MCITP 70-622 Exam Cram: Supporting and Troubleshooting Applications on a Windows Vista Client for Enterprise Support Technicians (Exam Cram), Paul A. Mancuso
Odkazy:
 
Kontrolovaná výuka:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
Podmínky zápočtu:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná. Pro získání zápočtu je potřeba min. 20 bodů ze semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.239.233
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]