Název:

Počítačové komunikace a sítě

Zkratka:IPK
Ak.rok:2008/2009
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPK/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:390409
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:65001025
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc., UIFS
Přednášející:Ráb Jaroslav, Ing., UIFS
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., UIFS
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D., UIFS
Cvičící:Peterka Ondřej, Ing., UIFS
Ráb Jaroslav, Ing., UIFS
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., UIFS
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D., UIFS
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Síťové aplikace a správa sítí (ISA), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.
Anotace:
  Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Kódy pro prezentaci dat, Hammingova vzdálenost. Programovací jazyk C/C++. Znalost OS Unix.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s RFC dokumenty, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat komunikační protokoly, které splňují specifikace uvedené v RFC dokumetech.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do počítačových sítí.
 2. Komunikační model Internetu. Model ISO/OSI. Komunikační služby a protokoly.
 3. Aplikační vrstva a protokoly.
 4. Transportní vrstva. Protokol UDP.
 5. Protokol TCP. Programové rozhraní schránek.
 6. Síťová vrstva. IP protokol. Adresování a směrování.
 7. Směrovací protokoly.
 8. Multicast v Internetu.
 9. Linková vrstva a protokoly.
 10. Přepínání a přepínače.
 11. ATM. Frame Relay.
 12. Rychlé sítě. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly.
 13. Správa počítačových sítí.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Tři projekty zaměřené na TCP/IP komunikaci a spolehlivý přenos dat.
 2. Dvě laboratorní cvičení s úlohou.
Literatura referenční:
 
 1. Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet. Addison-Wesley, 2003.
Literatura studijní:
 
 1. Halsall F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996.
 2. Puzmanova, R.: Routing and Switching, Time of Convergence?. Addison-Wesley, 2003.
 3. RFC
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou 3 projekty, 2 laboratoře s úlohou a závěrečná zkouška. Laboratoře jsou bez možnosti náhrady termínu. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Opravený projekt - 5 body
 • Opravený projekt - 8 bodů
 • Opravený projekt - 12 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 5 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 5 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 65 bodů
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň 20 bodů z hodnocení za semestr.