Název:

Technologie sítí WAN (CCNA4)

Zkratka:IC3
Ak.rok:ukončen 2008/2009
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1302600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400600
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Přepínání a návrh sítí LAN (CCNA3) (IC2), UIFS
Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2) (IC1), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s technologiemi pro tvorbu sítí WAN. Naučit se konfigurovat NAT a DHCP na směrovačích, komunikaci PPP a Frame Relay. Základy zabezpečení síťových zařízení. Naučit se odstraňovat chyby v síťovém prostředí.
Anotace:
  Dynamické získávání adres DHCP. Překlady adres NAT a PAT. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Technologie Frame Relay. Bezpečnost počítačových sítí. Správa chyb.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Absolvování předmětu IC2 nebo kursů CCNA1 až CCNA3 na jiné Cisco Network Akademii.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s různými technologie WAN sítí. V praxi si vyzkouší překlad adres NAT a PAT. Seznámí se s přenosem PPP, Frame Relay a jejich konfigurací na směrovačích. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních a vytváření filtrovacích pravidel ACL. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento kurz připravuje na certifikaci  CCNA.
Osnova přednášek:
 
 1. Přehled WAN technologií. Protokol PPP
 2. Komunikace Frame Relay.
 3. Seminář.
 4. Síťová bezpečnost, filtrování ACL.
 5. Širokopásmový přenos, technologie VPN.
 6. Pokročilé adresování - DHCP, NAT, IPv6.
 7. Odstraňování chyb.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Protokol PPP, konfigurace zapouzdření a autentizace.
 2. Konfigurace Frame Relay.
 3. Zabezpečení síťových zařízení přes CLI a SDM.
 4. Nastavování pravidel ACL.
 5. Širokopásmový přenos - ISDN, xDSL, modem.
 6. Překlad adres NAT/PAT. Přidělování adres přes DHCP.
 7. IPv6.
 8. Správa sítí, nastavení SNMP, syslog.
 9. Případové studie - prezentace.
 10. Final Exam.
 11. Skill tests 1.
 12. Skill tests 2.
Literatura referenční:
 
 • B.Vachon, R.Graziani: Accessing the WAN. CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press, 2008.
Literatura studijní:
 
Odkazy:
 netacad.fit.vutbr.cz
Kontrolovaná výuka:
  
 • Povinná účast na laboratorních cvičení.
 • Průběžné vypracování modulových testů.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Modulové testy elektronickou formou - úspěšnost min. 80%.
 • Vypracování a prezentace seminární práce - 20 bodů.
 • Praktický test - 40 bodů.
 • Teoretický test - 40 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Úspěšné absolvování všech testů (min. úspěšnost 80%), odevzdání a obhajoba seminární práce, účast na všech laboratorních cvičeních.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.71.87
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]