Název:

Angličtina 1: mírně pokročilí 1

Zkratka:BAN1
Ak.rok:2008/2009
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:8020000
Garant:Rujbrová Šárka, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Navazující:
Angličtina 2: mírně pokročilí 2 (BAN2), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem úvodního předmětu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na základní gramatiku: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy,nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování angličtiny pro začátečníky, například na střední škole nebo na FIT VUT, nebo získání "10 - 20" bodů ve vstupním testu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Unit 1: Opakování slovesných časů, tvoření otázek, specifika slovních druhů, předávání osobních údajů.
 2. Unit 2: Přítomný čas prostý a průběhový, specifika. Skupiny sloves. Navazování kontaktů.
 3. Unit 2, dokončení: pevná slovní spojení, umění konverzace. Popis a charakteristika firmy.
  Unit 3: Minulý čas: vysvětlení a základní procvičení.
 4. Unit 3, dokončení: prostý minulý versus průběhový minulý čas, slovotvorba, předložkové výrazy času, tvoření záporných významů pomocí předpon. Způsoby trávení volného času.
 5. Unit 4: Vyjadřování budoucnosti, procvičování. Ubytování se v hotelu.
 6. Unit 4: Dokončení: slova a symboly. Písemná komunikace, různé druhy. Pobyt v hotelu.
 7. Opakování lekcí 1-6. Půlsemestrální test.
 8. Unit 5: Nepočitatelná a počitatelná podstatná jména, vyjadřování množství, procvičování. Stravování.
 9. Unit 5: Dokončení: Pevná slovní spojení. Životní styl: srovnání velkoměsta a venkova. V restauraci.
 10. Unit 6: Stupňování přídavných jmen, synonyma a antonyma, procvičení. Cestování.
 11. Unit 6: Pokračování: Pevná slovní spojení z oblasti cestování. Změny ve společenském životě.
 12. Unit 6: Dokončení: sjednávání schůzek. Závěrečné shrnutí a opakování.
 13. Semestrální test.
Literatura referenční:
 
 • Soars, J., Soars, L.: Headway pre-Intermediate Student's Book, Oxford University Press
 • Soars, J., Soars, L.: Headway pre-Intermediate Work Book, Oxford University Press
 • Murphy, R.: Essential grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 1990.
 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. New edition, Student's Book, Units 1 - 6.
Literatura studijní:
 
 • Murphy, R.: Essential grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 1990.
 • Peprník, Zárubová, Nangonová: Angličtina pro jazykové školy I. SPN Praha, 1986.
 • Juránková, V., Sládková, E.: 222 cvičení z anglické mluvnice. S klíčem. MC nakladatelství Brno, 1993.
 • Taylor, L.: International Express Pre-Intermediate. Soubor technických odborných textů, New edition, Student's Book, Units 1 - 6.
 • Pro samostatnou domácí práci: http://www.feec.vutbr.cz/et
Podmínky zápočtu:
  Půlsemestrální a semestrální test.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.239.233
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]