Název:

Zahraniční odborná praxe

Zkratka:ZPX
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Aktuální informace:
Em., 2017-03-17, 2018-02-28:
Upozornění:
* Tento předmět je předmětem FIT VUT v Brně, a proto nemůže být započítán do předmětů dovezených ze zahraniční vysoké školy.
* Předmět si nemůže e-registrovat student sám.
* Pokud si diplomanti plánují přistoupit k ISZ/MSZ v červnu: e-Zpráva se zasílá garantovi předmětu ZPX a pro jistotu také Em. Musí se učinit do 5. -- 7. června, aby se diplomatům mohlo uzavřít studium před přistoupením k ISZ/MSZ.
* Kde nepřistupuje k ISZ/MSZ zašle e-zprávu nejpozději do ~20. srpna, pozdější zavedení zápočtu do WIS je komplikované.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:00000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Anotace:
  Studijní pobyty a stáže, apod., se řídí pravidly stanovenými vedením VUT.
Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípadě v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například SP, BP a DP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se považují i praxe a stáže u zahraničních institucí bez studia předmětů na souvislou dobu 1 nebo 2 semestrů bez dojíždění do ČR, pokud byly na FIT před odjezdem projednány a schváleny. Za studijní pobyt se může považovat i praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů bez dojíždění do ČR, a tato praxe byla na FIT schválena před odjezdem do zahraničí.
Předmět se zapisuje buď "těsně" před odjezdem a nebo po dojezdu na zahraniční univerzitu, a to na žádost studenta.
Podmínky zápočtu:
  Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípadě v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například pro SEP nebo ISP (předkládá se a obhajuje technická zpráva) v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se mohou považovat i praxe a stáže u odborné firmy nebo jiné instituce v zahraničí, které byly na FIT schváleny před odjezdem do zahraničí.
Zápočet se uděluje na základě prokázaného pobytu na zahraniční univerzitě nebo instituci včetně uznaných aktivitách (uznání úspěšných dovezených předmětů, apod.) a odevzdání zprávy (asi "1 A4" garantovi ZPX) o aktivitách na zahraniční univerzitě včetně vyhodnocení přínosu pobytu.
Zpráva musí také obsahovat základní osobní údaje studenta a podpis, a to při e-verzi "Jméno Příjmení, v.r." a při osobním odevzdání na SO pak podpis originální.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.198.243.51
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]