Název:

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

Zkratka:PDS
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MBS1.povinný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIS1.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV1.povinný
IT-MGR-2MSK1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:394207
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60150025
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., UIFS
Přednášející:Grégr Matěj, Ing., Ph.D., UIFS
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A., UIFS
Polčák Libor, Ing., Ph.D., UIFS
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., UIFS
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D., UIFS
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D., UIFS
Pluskal Jan, Ing., UIFS
Polčák Libor, Ing., Ph.D., UIFS
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D., UIFS
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Přenos dat a počítačové sítě (PDT), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSk-odSk-do
Stzkouška - 1. oprava2018-05-30D10509:0010:501MIT
Stzkouška - 1. oprava2018-05-30D10509:0010:502MIT
ČtPDS - reklamace projektu2018-05-17C30415:0017:50
Čtzkouška - PDS - půlsemestrální zkouška2018-03-29D10518:0019:50
přednáška - Náhradní rozvrh kvůli DOD2018-02-16E10508:0011:501MITxxxx
přednáška - Náhradní rozvrh kvůli DOD2018-02-16E10508:0011:502MITxxxx
přednáška - Náhradní rozvrh kvůli DOD2018-02-16E11208:0011:501MITxxxx
přednáška - Náhradní rozvrh kvůli DOD2018-02-16E11208:0011:502MITxxxx
zkouška - řádná2018-05-18D10509:0010:501MIT
zkouška - řádná2018-05-18D10509:0010:502MIT
zkouška - řádná2018-05-18A11309:0010:501MIT
zkouška - řádná2018-05-18A11309:0010:502MIT
zkouška - 2. oprava2018-06-08D10514:0015:501MIT
zkouška - 2. oprava2018-06-08D10514:0015:502MIT
 
Cíle předmětu:
  Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace.
Anotace:
  Bezpečnostní kódy a správa chyb. Paketová synchronizace. Architektura přepínačů, přepínaní pomocí návěští. Správa chyb na úrovni paketů. Architektura směrovačů, teorie front. Skupinové adresování a směrování. Směrování mezi AS pomocí BPG. Směrování v sítích IPv6 a jejich alternativách. Směrování v bezdrátových a senzorových sítích. Plánování zdrojů a zajištění kvality. Protokolové inženýrství. Formální specifikace a verifikace síťové komunikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.
Osnova přednášek:
 
 1. Technologie linkové a síťové vrstvy.
 2. Technologie pro řízení provozu a sítě.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Teorie směrování.
 6. Architektura směrovačů.
 7. Reálné zpracování paketů v OS.
 8. Softwarově definované sítě.
 9. Architektura peer-to-peer sítí.
 10. Anonymita na Internetu.
 11. IDS a IPS.
 12. Protokolové inženýrství a formání metody v počítačových sítích.
 13. Síťová neutralita.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Vybrané síťové útoky.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Demonstrace průchodu paketu sítí
 2. Troubleshooting základních problémů
 3. P2P sítě Bitcoin
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Návrh, modelování a implementace síťové aplikace.
Literatura referenční:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-39861-3 
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • G. Varghese: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
 • D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • W. Stallings: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
Literatura studijní:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998, ISBN 80-7226-098-7 
 • Pužmanová, R., Šmrha, P.: Propojování sítí s TCP/IP. Studijní opora, Kopp, 1999, ISBN 80-7232-080-7
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.225.17.239
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]