Název:

Prostředí distribuovaných aplikací

Zkratka:PDI
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-1HMGH-doporučený
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Ve čtvrtek 2017-11-02 se na FIT koná Den otevřených dveří. Přednáška (půlsemestrální zkouška) proto proběhne o hodinu dříve, a to 9:00 - 10:50.
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PDI/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:2600620
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:551510020
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., UIFS
Přednášející:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D., UIFS
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D., UIFS
Cvičící:Pluskal Jan, Ing., UIFS
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D., UIFS
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSk-odSk-do
Útzkouška - Předtermín2017-12-19D020610:0011:50
Útpoč. lab2017-10-17N20313:0014:50
Útpoč. lab2017-10-17N20315:0016:50
Stzkouška - řádná2018-01-10G20209:0010:501MIT
Stzkouška - řádná2018-01-10G20209:0010:502MIT
Čtpřednáška - Náhradní rozvrh kvůli DoD2017-11-02D020709:0009:501MITxxxx
Čtpřednáška - Náhradní rozvrh kvůli DoD2017-11-02D020709:0009:502MIT18 MSK18 MSK
Čtzkouška - 2. oprava2018-02-01E10411:0012:501MIT
Čtzkouška - 2. oprava2018-02-01E10411:0012:502MIT
Čtlaboratoř - PDI - nahradni cviceni2017-10-26C30412:0013:50
zkouška - 1. oprava2018-01-19E10416:0017:501MIT
zkouška - 1. oprava2018-01-19E10416:0017:502MIT
 
Cíle předmětu:
  Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.
Anotace:
  Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Teorie a algoritmy prsotředí distribuovaných systému. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Cloud Computing. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • schopnost algoritmizace a programování
 • znalost diskrétní matematiky 
 • základní znalosti počítačových sítí
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  
 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků
Osnova přednášek:
 
 1. Principles of DS, Models of DS
 2. Logical Time
 3. Global State
 4. Group Communication, Election 
 5. Distributed Algorithms
 6. Interprocess Communication
 7. Cloud Technologies
 8. Map Reduce Programming Model
 9. Web Services
 10. Message Passing Interface
 11. Enterprise Service Bus
 12. Containers
 13. Complex Event Processing
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Implementace distribuovaného systému ve zvoleném/zadaném prostředí.
Literatura referenční:
 
 • Kshemkalyani, Singhal: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.
 • Tanenbaum, A., Steen, M.: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931
Literatura studijní:
 
 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems. Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130313580
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 1, The Sockets Networking API, 2004, ISBN: 0131411551
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 2, Interprocess Communications, 1999, ISBN: 0130810819
 • vybrané vědecké články
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Hodnocenný projekt s obhajobou - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů
Podmínky zápočtu:
  
 • zápočet není udělován/vyžadován