Název:

Multimédia

Zkratka:MUL
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-1HMGH-doporučený
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/MUL/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:26001313
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:511010029
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., UPGM
Přednášející:Bařina David, Ing., Ph.D., UPGM
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., UPGM
Cvičící:Klepárník Petr, Ing., UPGM
Klíma Ondřej, Ing., UPGM
Kobrtek Jozef, Ing., UPGM
Nosko Svetozár, Ing., UPGM
Špaňhel Jakub, Ing., UPGM
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Základy počítačové grafiky (IZG), UPGM
Nahrazuje:
Multimédia (MUM), UPGM
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSk-odSk-do
StpřednáškavýukyE11217:0018:501MIT12 MGM12 MGM
StpřednáškavýukyE11217:0018:502MITxxxx
Čtpoč. labvýukyN10407:0019:50
Čtpoč. labvýukyN10507:0019:50
 
Cíle předmětu:
  Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Anotace:
  Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod (7.2. Zemčík)
 2. Filtrace (14.2. Zemčík)
 3. Zvuková rozhraní (21.2. Bařina)
 4. Kompresní techniky (28.2. Bařina, slajdy)
 5. Zvukové formáty (7.3. Grézl)
 6. Principy komprese obrazu a videa (14.3. Zemčík)
 7. Formáty obrazu (21.3. Bařina)
 8. Formáty videa (28.3. Bařina)
 9. Test, Multimediální frameworky (4.4. Bařina)
 10. OpenGL (11.4. Milet)
 11. Formáty a technologie TV (18.4. Novotný)
 12. DirectX (25.4. Kobrtek)
 13. Závěr, TBD (rezerva na případný den sportu 2.5. Zemčík)

Prosím, sledujte rozpis přednášek, může se průběžně měnit !
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
 2. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 3. Rastrové operace Windows API
 4. Zpracování videosekvencí
 5. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu
Literatura referenční:
 
 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7
Literatura studijní:
 
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje test (10 bodů), bodovaná počítačová cvičení (celkem 10 bodů), které nemají náhradní termín, individuální projekt (29 bodů) a závěrečnou zkoušku (51 bodů, minimálně 17 pro absolvování). Test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  Test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.