Název:

Bezdrátové a mobilní sítě

Zkratka:BMS
Ak.rok:2015/2016
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/BMS/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150015
Garant:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Přednášející:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Cvičící:Aron Lukáš, Ing., Ph.D. (UITS)
Barabas Maroš, Ing., Ph.D. (UITS)
Breitenbacher Dominik, Ing. (UITS)
Henzl Martin, Ing. Mgr. (UITS)
Homoliak Ivan, Ing., Ph.D. (UITS)
Chlápek Tomáš, Ing. (UITS)
Kačic Matej, Ing. (UITS)
Ovšonka Daniel, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základní koncepcí a strukturou moderních bezdrátových a mobilních komunikačních sítí.
Anotace:
  Popis a řešení nejpoužívanějších systémů pro mobilní komunikaci a bezdrátové počítačové sítě. Používaná kmitočtová pásma, role Českého telekomunikačního úřadu, modulace, systémy s rozprostřeným spektrem, celulární systémy. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě GSM a jejich použití pro přenos dat (GPRS, HSCSD, EDGE). Systémy s rozprostřeným spektrem CDMA. Systémy pro přenos dat. Satelitní komunikační systémy a systémy pro satelitní navigaci GPS. Bezdrátové lokální sítě a jejich konkrétní příklady - Wifi, Bluetooth. Síťové protokoly pro bezdrátové a mobilní sítě, mobilní IP, ad-hoc bezdrátové sítě a jejich využití. Transportní protokoly pro bezdrátové a mobilní sítě, spolehlivý přenos dat, řízení toku dat. Speciální podpůrné protokoly pro podporu mobility, programátorská rozhraní pro mobilní aplikace - SIM toolkit, WAP, J2ME.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní teoretické a praktické znalosti v oblasti bezdrátových a mobilních sítí s důrazem na počítačové a datové sítě. Znalost základních protokolů a rozhraní těchto sítí.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, definice pojmů, historie
 2. Bezdrátový přenos dat, kmitočty a plánování, ČTÚ, antény, šíření signálu
 3. Principy modulace, rozprostřené spektrum, celulární systémy
 4. Přístup k médiu
 5. Systémy mobilní komunikace - GSM, GPRS, HSCSD, EDGE
 6. Bezdrátové komunikační systémy - TETRA, CDMA2000
 7. Satelitní komunikační systémy
 8. Broadcastingové systémy, digitální rozhlas
 9. Lokalizační systémy GPS
 10. Bezdrátové lokální sítě, Wifi, Bluetooth
 11. Síťové protokoly, mobilní IP, ad-hoc sítě
 12. Transportní protokoly, spolehlivý přenos, řízení toku
 13. Podpora pro mobilitu, WWW, WAP, i-mode, J2ME
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Projekt z oblasti analýzy protokolu GSM.
 2. Řešení problému z oblasti komunikace Wifi/Bluetooth.
Literatura referenční:
 
 • Schiller, J.: Mobile Communications, Addison-Wesley, 2003, 512 p, ISBN 0-321-12381-6
Literatura studijní:
 
 • Schiller, J.: Mobile Communications, Addison-Wesley, 2003, 512 p, ISBN 0-321-12381-6
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.172.201.102
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]