Název:

Zpracování obrazu

Zkratka:ZPO
Ak.rok:2014/2015
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI1.povinný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51100039
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGR), UPGM
Navazující:
Počítačové vidění (POV), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Anotace:
  Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Programovací jazyk C a základní znalosti z počítačové grafiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, reprezentace obrazu, pořizování obrazu (13.2. Zemčík slajdy)
 2. Obraz, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (20.2. Španěl slajdy)
 3. Bodové transformace obrazu (27. 2. Beran slajdy,geometrické transformace - demohistogram - demo)
 4. lineární filtrace, Diskrétní transformace obrazu, vztah k filtraci (6.3. Zemčík slajdyslajdydemo a demo_exeslajdy a slajdy)
 5. Diskrétní transformace obrazu - pokračování, FFT,  (Zemčík 13.3. )
 6. DCT, Wavelety, projekty (20.3. Bařina slajdyprojekty)
 7. Detekce hran, segmentace (27.3. Beran slajdypříklady)
 8. Vodoznaky (watermarks) (3.4. Mlích) slajdy
 9. Převzorkování, warping, morphing (10.4. Zemčík slajdy)
 10. Nelineární filtrace (17.4. Zemčík  slajdy)
 11. Test! Matematická morfologie, analýza pohybu (24.4. Španělslajdy)
 12. Nebude - 1. Máj (1.5.)
 13. Závěr - 8.5. nebude, ale snad nějaký náhradní termín. BUde upřesněno.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu
Literatura referenční:
 
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1
Literatura studijní:
 
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA, 1992, ISBN 80-85424-67-3
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemenstrální test, individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.239.233
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]