Studijní obor
Informační technologie

Studijní program: Krátkodobé hostující studium magisterské, magisterský, 1-letý
Zkratka:MGH
Jazyk výuky: angličtina
Forma studia: prezenční
Garant oboru:Lampa Petr, Ing.
Studijní plány:
Ak. rokNázev
2011/2012Erasmus 2011/12
2013/2014Erasmus 2013/14
2014/2015Erasmus+ 2014/15
2015/2016Erasmus+ 2015/16
2016/2017Erasmus+ 2016/17
2017/2018Erasmus+ 2017/18
2018/2019Erasmus+ 2018/19
Zařazení oboru do studijního programu:

Cíle studia:

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Profil absolventa oboru:

Obsah a rozsah odborné praxe:

Příklad témat závěrečných prací:

Vaše IPv4 adresa: 54.167.112.42
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]