Publications

Author: From year: Years:
Title: Keywords:
Type:
  
2016DRAHANSKÝ Martin. Moderní biometrické systémy založené na více charakteristikách a jejich vlastnosti. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Brno: Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM, 2016. ISBN 978-80-214-5451-4.

Your IPv4 address: 52.91.245.237
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]