Technical report

HRADIŠ Michal and LÁNÍK Aleš. Klasifikace scén a tagování obrázků. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2014 - 02, Brno, 2014.
Publication language:czech
Original title:Klasifikace scén a tagování obrázků
Pages:6
Place:Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2014 - 02, Brno, CZ
Year:2014
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
icon02_mhradis.pdf987 KB2015-11-25 09:11:39
^ Select all
With selected:
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Michal Hradi{\v{s}} and Ale{\v{s}}
	L{\'{a}}n{\'{i}}k},
   title = {Klasifikace sc{\'{e}}n a tagov{\'{a}}n{\'{i}}
	obr{\'{a}}zk{\r{u}}},
   pages = {6},
   year = {2014},
   location = {Technick{\'{a}} zpr{\'{a}}va FIT - VG20102015006 - 2014 - 02, Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=11031}
}

Your IPv4 address: 54.167.112.42
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]