Technical report

ORSÁG Filip. Jednokamerový system pro sledování objektů. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2013 - 03, Brno, 2013.
Publication language:czech
Original title:Jednokamerový system pro sledování objektů
Pages:20
Place:Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2013 - 03, Brno, CZ
Year:2013
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
icon03 Jednokamerovy system.pdf589 KB2015-11-24 22:05:42
^ Select all
With selected:
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Filip Ors{\'{a}}g},
   title = {Jednokamerov{\'{y}} system pro
	sledov{\'{a}}n{\'{i}} objekt{\r{u}}},
   pages = {20},
   year = {2013},
   location = {Technick{\'{a}} zpr{\'{a}}va FIT - VG20102015006 - 2013 - 03, Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=11027}
}

Your IPv4 address: 54.167.112.42
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]