Technical report

LÁNÍK Aleš. Detektor obličejů ve videu pro dohledové systémy. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2012 - 05, Brno, 2012.
Publication language:czech
Original title:Detektor obličejů ve videu pro dohledové systémy
Pages:13
Place:Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2012 - 05, Brno, CZ
Year:2012
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
icon05-Detektor obliceju.pdf951 KB2015-11-24 21:51:18
^ Select all
With selected:
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Ale{\v{s}} L{\'{a}}n{\'{i}}k},
   title = {Detektor obli{\v{c}}ej{\r{u}} ve videu pro
	dohledov{\'{e}} syst{\'{e}}my},
   pages = {13},
   year = {2012},
   location = {Technick{\'{a}} zpr{\'{a}}va FIT - VG20102015006 - 2012 - 05, Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=11024}
}

Your IPv4 address: 54.167.112.42
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]