Technical report

CHMELAŘ Petr, FRÖML Vojtěch, VOLF Tomáš and ZENDULKA Jaroslav. VTApi v. 1.0. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2011 - 01, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2011.
Publication language:czech
Original title:VTApi v. 1.0
Pages:13
Place:Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2011 - 01, Brno, CZ
Year:2011
Publisher:Faculty of Information Technology BUT
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
icon01_tech_rep_vtapi.pdf413 KB2015-11-23 20:36:59
^ Select all
With selected:
Annotation
VTApi je API (rozhraní pro programování aplikací) založené na databázi PostgreSQL a knihovně počítačového vidění OpenCV. Je orientováno na zpracování záznamů video a obrazové informace - kategorizace, vyhledávání a porovnávání.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Petr Chmela{\v{r}} and Vojt{\v{e}}ch Fr{\"{o}}ml
	and Tom{\'{a}}{\v{s}} Volf and Jaroslav Zendulka},
   title = {VTApi v. 1.0},
   pages = {13},
   year = {2011},
   location = {Technick{\'{a}} zpr{\'{a}}va FIT - VG20102015006 - 2011 - 01, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=11009}
}

Your IPv4 address: 54.167.112.42
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]