Informace pro studenty

Titulek:Náhradní termín školení BOZP a PO pro 1. roč. BIT a NMGR (z jiných VŠ)
Termín:21.9.2017
Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného školení zúčastnit v náhradním termínu, které se koná dne 21. 9. 2017 od 12,00 hod v posluchárně D105.

Studenti NMGR, kteří pokračují v rámci fakulty ve studiu (přechod z BIT na NMGR), se školení BOZP, PO neúčastní, pokud jej absolvovali v rámci předchozího studia (platnost si lze ověřit v IS FIT). Tohoto školení se zúčastní pouze nově zapsaní studenti z jiných VŠ.

Studenti BIT budou v rámci výše uvedeného školení (21. 9. 2017) proškoleni z vyhlášky č. 50.

Studenti NMGR budou z vyhlášky č. 50 proškoleni na samostatném školení, které bude zorganizováno v průběhu října až listopadu 2017. Termín bude zveřejněn na stránkách fakulty a na e-nástěnce Studinfo.
Vloženo: 22.8.2017 09:30:50 Aktualizováno: 23.8.2017 09:05:43


Další zdroje informací

Vaše IPv4 adresa: 54.144.21.195
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]