Jak zasílat nabídky

Děkujeme za Váš zájem prezentovat nabídku práce našim studentům a absolventům. V zájmu fakulty je umožnit využívání této služby pouze Partnerům FIT, kteří podporují komplexní a kvalitní vzdělávání studentů (viz Kodex) a realizují odbornou spolupráci s fakultou (smluvní výzkum, řešení grantů a projektů, vypisování a odborná konzultace odborných studentských projektů aj.).

Více k nabídce a podmínkách možné spolupráce a Partnerství s FIT jsou na http://www.fit.vutbr.cz/spoluprace.php.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy

Vaše IPv4 adresa: 54.234.233.48
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]