Slavnostní poklep základního kamene objektu VCIT

V úterý 31.1.2012 ve 13:00 rektor VŠB, rektor VUT, děkan FIT a zástupci dodavatele stavby IMOS Brno, a.s. formálně zahájili výstavbu objektu Výzkumného centra informačních technologií poklepem základního kamene. Výstavba objektu je součástí projektu IT4Innovations řešeného ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava.

[preview]
Foto 1/10

» Zpět na stránku IT4I v Brně

Your IPv4 address: 54.242.241.200
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]