Letní počítačová škola FIT pro dívky

Let­ní po­čí­ta­čo­vá ško­la FIT pro dív­ky

Nové stránky na holky.fit.vutbr.cz
Šárka Květoňová, foto Šárka Květoňová
  • Organizace Letních počítačových škol FIT
  • vyřizování přihlášek
  • komunikace se zájemkyněmi
  • m. tel.: 777 844 139
Iveta Buriánková, foto Iveta Buriánková
  • komunikace se zájemkyněmi
Jan M. Honzík, foto prof. Jan M. Honzík
  • záštita všech akcí
  • sponzoři
David Martinek, foto David Martinek
  • webové stránky
  • fotodokumentace