Linux na učebnách

Frequently AskedQuestions Sun Grid Engine
Web a jine služby na merlinovi Nastavení SSH autentizace


Slovo úvodem

Od zimního semestru 2002 jsou na všech učebnách CVT FIT nainstalovány duálně operační systémy Windows 7 a Linux. Pro Linux je použita distribuce CentOS verze 7 s postupnými přechody na novější verze programů. Na všech učebnách je k dispozici OS Linux s X Windows - manažery KDE, Enlightenment a další a programové vybavení dle požadavků učitelů a studentů.

Budu vděčný za veškeré dotazy, připomínky a návrhy, které se budou týkat linuxových instalací. Veskerou komunikaci je nejlépe směrovat na e-mail, případně osobně, pokud mne zastihnete.


e-mail: linux@fit.vutbr.cz


Základy práce s Linuxem
 • Spuštění systému

  Po zapnutí/restartování počítače se zobrazí menu pro výběr operačního systému. Zde je možno zvolit Windows 7 (což je implicitní volba, která se po několika vteřinách provede) nebo Linux CentOS 7. Po výběru linuxu dojde ke spuštění systému a je možno se přihlásit na váš unixový účet (jako na serveru eva nebo kazi). Stanice se spouští přímo do grafického prostředí. Vypnutí a restart je v menu dole.

  Přepnutí z grafického do textového režimu se provede pomocí CTRL-ALT-Fn kde n je číslo textové konzole (1-4). Zpět do grafickéhho režimu se dostanete pmocí ALT-F5

  V textovém režimu vypadá přihlášení následovně - výzva k přihlášení:

  CentOS release 7 (Core)
  Kernel 4.4.128 on an x86_64
  Login:
  

  Na tuto výzvu zadejte svoje přihlašovací jméno. Objeví se následující výzva:

  Password:
  

  Zadejte svoje Unixové heslo a spustí se interpret příkazů - shell bash. Ten vypadá nějak takhle:

  xkaspa06@merlin ~>
  

  Pokud potřebujete více informací o možnostech shellu, podívejte se do manuálových stránek příkazem man bash.

 • Ukončení práce

  Pokud již nechcete na počítači dále pracovat, pouze se odhlaste (příkazy exit nebo logout) a stanici ponechte v linuxu (nebo ji restartujte pomocí CTRL-(levý)ALT-DEL). Pokud chcete počítač vypnout, použijte příkaz /usr/bin/poweroff. Ten povolí vypnutí pouze lokálně přihlášeným uživatelům.

 • Spoustění Windows 7

  Po startu počítače vyberete příslušnou volbu v menu - po uplynutí několika vteřin se spustí Windows 7 implicitně.

  Pokud na počítači běží linux, zásadně jej hardwarově nerestartujte, ale použijte CTRL+ALT+DEL v textovém režimu nebo menu system a položku vypnout nebo restartovat v grafickém režimu. Na většině počítačů již funguje i vypínání krátkým stiskem tlačítka power na bedně počítače.

  Tímto se linux bezpečně vypne a počítač se restartujte. Následovně je možno vybrat spuštění Windows 7. Pokud se vám nedaří provést restart linuxu přes Ctrl+Alt+Del, zkontrolujte si zda náhodou nemáte českou klávesnici, nebo nepoužíváte jiné klávesy. Správně funguje levý Clrt, levý Alt a Del nad kurzorovými šipkami. (nelze použít pravou klávesu Alt, někde nazvanou AltGr protože v linuxu je to obecně jiná klávesa nežli Alt)

 • Práce v systému

  Po přihlášení je vám namapován váš domácí adresář z eva nebo kazi - pokud servery běží. Zde platí veškerá omezení (velikosti, počet souborů, atd.) jako na vlastních serverech. Mimo to je momentálně k dispozici jistá disková kapacita na linuxovém serveru merlin, která je na linuxových počítačích namountována pod adresář /pub . Zde se nachází adresář /pub/tmp s obvyklým účelem (jako /tmp ale sdílen po síti) a dále jednotlivé adresáře pro další zájemce a předměty (/pub/courses/...).

  Linux poskytuje několik takzvaných virtuálních konzolí. Jde o obdobu několika otevřených oken s terminálem v grafice. Jsou to tedy nezávislé konzoly na kterých můžete provádět libovolné operace. Pro přepínání mezi konzolemi slouží klávesy Alt - F1F4. Na páté konzoli bývá spouštěn X Server a klávesy Alt -F5 slouží pro přepnutí z textového rezimu virtuální konzole zpět grafického režimu. V Xkách se na konzoli můžete přepnout pomocí Ctrl Alt - Fn, kde n je opět číslo příslušné konzole. Zní to možná složitě ale chce si to jen vyzkoušet a vše je snad jasné. Přepínání grafiky a textu je samozřejmě možné jen pokud jsou X ka spuštěny.Linuxové servery

Pro účely správy, sdílení dat a podobně je zřízen linuxový server merlin.fit.vutbr.cz. Server merlin poskytuje do sítě sdílený disk připojený na /pub a SVN/GIT strom pro správu projektů. O zařazení libovolného projektu do systému SVN/GIT je možno požádat na výse zmíněné adrese, správce SVN/GIT stromu je možno zastihnout momentálně na linux@fit....Řešení problémů,připomínky a dotazy

Obecně je možno jakékoliv nejasnosti řesit emailem na linux@fit.vutbr.cz a to obzvláště:

 • oznámení chyb: zaslete především jméno počítače a co nejpodrobnější popis chyby nebo neobvyklého chování
 • připomínky k programům: pokud vám chybí váš oblíbený program, pošlete mi jeho jméno, stručný popis a adresu nějakého jeho zdroje a pokud to bude možné, pokusím se vám vyhovět a zařadit jej na stanice.

Nahoru

Vaše IPv4 adresa: 54.224.17.157
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]